Istilah "Pesanan" merujuk kepada bagaimana anda akan masuk atau keluar dari perdagangan. Terdapat pelbagai jenis pesanan yang boleh diletakkan di pasaran. Anda boleh memilih untuk melaksanakan perdagangan pada harga pasaran semasa. Sebagai alternatif, anda boleh membuat pesanan bersyarat untuk melaksanakan perdagangan pada harga pasaran masa depan, di atas atau di bawah kadar pasaran semasa. Baca tentang jenis pesanan yang terdapat pada Metatrader 4.

 
Jenis Pesanan

Pesanan di Pasaran

Perintahkan untuk membuka posisi beli atau jual segera pada kadar pasaran semasa.

Jenis Pesanan

Had dan Henti Pesanan

Pesanan itu akan pergi ke pasaran dan kedudukannya akan dibuka jika harga yang telah ditentukan telah dicapai.

Jenis Pesanan

Pesanan Kemasukan

Pesanan untuk membuka kedudukan pada harga masa depan. Perintah itu akan dipasarkan dan kedudukannya akan dibuka jika harga yang telah ditentukan telah dicapai.

Jenis Pesanan

Satu Membatalkan Pesanan Yang Lain

Dua pesanan digabungkan; Apabila satu dicetuskan, pesanan lain akan dibatalkan secara automatik.